modelator/ka — 02/05/2015

modelator/ka

Reklamy
montażysta/ka —

montażysta/ka

Zawód MONTAŻYSTA/ KA, MASZYNISTA (ZESPÓŁ TECHNICZNY)
Stanowisko pracy scena, kulisy, magazyn, warsztat
Tryb pracy nieregularny, rozładunek, montaż, demontaż, próby, spektakle, wyjazdy
Predyspozycje siła fizyczna, refleks, zręczność, dobra orientacja w przestrzeni, umiejętność pracy w zespole
Umiejętności czytanie rysunków technicznych, robienie podstawowych pomiarów, znajomość materiałów i technik montażu
Obowiązki – montaż i demontaż dekoracji, ustawianie jej mniejszych elementów na scenie- naprawy uszkodzonych elementów

– jeśli w trakcie spektaklu przewidziane są zmiany w ustawieniu scenografii, wykonują je montażyści (zwykle w porozumieniu z inspicjentem)

– brygadier sceny układa plan pracy zespołu technicznego oraz planuje i nadzoruje przebieg transportu, rozładunku, montażu/demontażu i napraw dekoracji

Specyfika zawodu Zespół techniczny zwykle ciężko pracuje (także nocami) przy montażach i demontażach, a w czasie festiwali i wyjazdów od jego sprawności zależy prawidłowy przebieg całego przedsięwzięcia.
Partnerzy przy pracy kierownik techniczny, rekwizytor, inspicjent, aktorzy
Nieoczywistości To montażyści zwykle stoją za zmianami scenograficznymi podczas spektakli – takie ruchy polegają na kontroli ciężkich elementów lub mechanizmów i najczęściej odbywają się w trakcie wyciemnień (blackoutów) – muszą być wówczas bardzo precyzyjnie i ostrożnie, a zarazem szybko wykonywane.
Co dobrze mieć zawsze przy sobie taśmę gaffer, narzędzia, miarkę, trytki

 

organizator/ka widowni —

organizator/ka widowni

Zawód SPECJALISTA/ KA DS. ORGANIZACJI WIDOWNI
Stanowisko pracy biuro, widownia i foyer
Tryb pracy praca biurowa
Predyspozycje dobra organizacja, umiejętność nawiązania kontaktu, zdolność prowadzenia częstych, swobodnych i uprzejmych rozmów telefonicznych, cierpliwość, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
Umiejętności obsługa systemu rezerwacji biletów, obsługa faxu, drukarki, kopiarki itp.
Obowiązki – zarządzanie systemem planowania widowni – oznacza to przygotowanie dokładnego planu widowni z ilością rzędów i miejsc uzgodnioną z dyrekcją i dopasowaną do danego spektaklu oraz wprowadzenie tego planu do systemu sprzedaży z zaznaczeniem stref biletowych, miejsc wyłączonych itp.

– kontrola nad dokumentami takimi, jak druki biletowe, druki zaproszeń, materiały promocyjne, aktualny plan widowni

– kontakt z widzami (odbieranie telefonów, rezerwowanie biletów, udzielanie informacji o spektaklach, reagowanie na sytuacje sporne lub kryzysowe)

– współpraca z kasą biletową, zewnętrznymi serwisami biletowymi oraz sporządzanie raportów ze statystyk sprzedaży

– planowanie promocji biletowych (współpraca z firmami, grupami stałych widzów)

– przygotowanie i aktualizacja bazy kontaktów, w tym list adresowych, telefonicznych, mailingowych oraz list gości premierowych

– zarządzanie stroną internetową teatru/stroną fb/ newsletterem (choć najczęściej należy to do zadań działu promocji)

W zależności od teatru skrót BOW może oznaczać Biuro Obsługi Widzów lub Biuro Organizacji Widowni, co w praktyce może, ale nie musi mieć wpływ na zadania pracowników. Zwykle na czele BOWu stoi kierownik/czka, a wśród pracowników mogą znajdować się specjaliści ds. sprzedaży, promocji czy komunikacji. Jeśli BOW nie istnieje, jego zadania przejmują: sekretariat, biuro promocji i kasa biletowa.

Specyfika zawodu Osoba pracująca w BOWie ma nieustanny kontakt z widzami, ich pytaniami, zażaleniami czy prośbami. Musi być więc dobrą dyplomatką, cierpliwym słuchaczem i doradcą oraz bardzo dobrze znać spektakle z repertuaru. Z drugiej strony to głównie BOW jest rozliczany co miesiąc przez dyrekcję ze sprzedaży biletów, pracuje więc pod podwójną presją, widowni i zarządu teatru.
Partnerzy przy pracy inni pracownicy BOW-u, kierownik widowni, kasjerzy, dział promocji
Nieoczywistości BOW to swego rodzaju centrum dowodzenia – bazuje na systemie komputerowym, jego pracownicy odbierają trzy telefony na raz, wysyłając jednocześnie fax, wypisując zaproszenia czy drukując ostatnią wersję repertuaru. Przy tym wszystkim kierownik/czka BOWu nie może zapomnieć, że plan w systemie czy na wydruku nie zawsze pokrywa się z faktycznym kształtem widowni, a brak jednego rzędu czy kilku krzeseł może spowodować niemałe zamieszanie tuż przed spektaklem.
Co dobrze mieć zawsze przy sobie komputer z dostępem do internetu i systemu rezerwacji, telefon, plan widowni, aktualny repertuar

 

 

pedagog teatralny —

pedagog teatralny

Zawód PEDAGOG TEATRALNY/A
Miejsce pracy sale prób, scena, biuro, przestrzenie pozateatralne
Tryb pracy poza stałymi godzinami pracy, w tym w weekendy i wieczorami; nieregularny tryb pracy
Predyspozycje doświadczenie pedagogiczne, talent organizacyjny, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, ciekawość i otwartość na innych
Umiejętności pewność siebie przy wystąpieniach przed większą liczbą osób, umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi i intelektualnymi; zdolność opowiadania o sztuce teatru, znajomość historii teatru oraz praktyk pracy na scenie
Obowiązki – analiza sztuk z bieżącego repertuaru teatru pod kątem edukacyjnym 

– tworzenie projektów angażujących widzów w życie teatru i problematykę przedstawień

– prowadzenie warsztatów

– kooperacja z innymi instytucjami i ośrodkami edukacyjnymi

– pielęgnowanie bazy danych szkół, uczelni wyższych, ośrodków kulturalno-edukacyjnych

Specyfika zawodu Pedagodzy mają szansę współpracy z różnymi grupami wiekowymi widzów, co powiązane jest z koniecznością sprawdzenia odmiennych technik animacyjnych. Mogą przy tym korzystać z ogromnego potencjału kreatywnego teatru.
Partnerzy przy pracy widzowie, opiekunowie grup, rodzice, artyści teatru, dział promocji i marketingu, koordynacja pracy artystycznej, partnerzy z zewnątrz, inni pedagodzy
Nieoczywistości Animator/pedagog to często osoba niezwykle energetyczna i kreatywna – mając milion pomysłów w głowie, potrafi znaleźć klucz do różnych osób i sama czerpać przyjemność z działań, które z nimi realizuje.
Co dobrze mieć zawsze przy sobie taśmę malarską, piłkę do gry w zośkę, kartki, coś do pisania
perukarz/ka —

perukarz/ka

Zawód PERUKARZ/ KA
Miejsce pracy charakteryzatornia
Tryb pracy próby, spektakle
Predyspozycje bardzo duża cierpliwość i dokładność, wyczucie plastyczne
Umiejętności czesanie i przycinanie włosów, znajomość włosów
Obowiązki wykonanie, czesanie, pranie i konserwacja peruk
Specyfika zawodu Perukarze nie tylko tworzą peruki, ale też dopasowują je do konkretnych osób, co wymaga dużej delikatności i sprawności.
Partnerzy przy pracy charakteryzatorzy, kostiumografowie, reżyserzy, aktorzy
Nieoczywistości
Co dobrze mieć zawsze przy sobie grzebień, wsuwki
pirotechnik —
producent/ka —

producent/ka

Zawód PRODUCENT/KA
Stanowisko pracy biuro, cały teatr, miasto, wyjazdy
Tryb pracy biurowy, zwykle wykraczający poza ośmiogodzinny wymiar godzin, w czasie prób do premiery producenci są właściwie non stop w pracy
Predyspozycje odporność na stres, opanowanie, zdecydowanie, świetna organizacja pracy, refleks, kreatywność, myślenie perspektywiczne, asertywność, zdolność dystansowania się, precyzyjność, lubienie nagłych skoków adrenaliny
Umiejętności sprawne zarządzanie pracą innych, szybkie działanie w kryzysowych sytuacjach, komunikatywność, zdolność rozwiązywania konfliktów; znajomość języków obcych, pakietu Office, podstaw ekonomii i prawa (rozliczanie faktur, podpisywanie umów)
Obowiązki – produkcja spektakli – kontaktowanie się i podpisywanie umów z twórcami i wykonawcami; ustalenie harmonogramu pracy od pierwszych spotkań twórców do premiery i czuwanie, aby przebiegał prawidłowo; tworzenie i kontrola budżetu, określenie terminów gotowości poszczególnych elementów: muzyki, światła, kostiumów, scenografii; monitorowanie procesu powstawania i montażu scenografii; określanie zapotrzebowania na obsługę spektaklu; rozwiązywanie wszelkich problemów pojawiających się w czasie procesu prób i realizowanie tego, co wyniknie z procesu twórczego

– produkcja wyjazdów – prowadzenie rozmów z przedstawicielami innych teatrów co do ustaleń formalnych oraz wymogów technicznych, przygotowywanie i finalizowanie umów międzyteatralnych oraz umów z całym zespołem biorącym udział w wyjeździe, logistyka polegającą na organizacji transportu dekoracji, przejazdu i zakwaterowania zespołu oraz szczegółów obecności zespołu w gościnnym teatrze: godzin montażu, demontażu, prób itp.

– produkcja wydarzeń (czytania, filmy, wystawy) – kontaktowanie się i podpisywanie umów z twórcami i wykonawcami, ustalenie harmonogramu pracy nad wydarzeniem (terminy, ilość prób, wymagana obsługa techniczna), rozwiązywanie problemów pojawiających się w czasie pracy

Produkcja to zwykle cały dział złożony z 2-3 osób, z których jedna ma stanowisko kierownicze. Dodatkowo na czas pracy nad premierą zatrudniani są niekiedy asystenci produkcji, a w czasie wyjazdów jedna z osób z tego działu pełni rolę tour menadżera/ki.

Specyfika zawodu Producent jest jedną z osób mających największą odpowiedzialność i decyzyjność w procesie pracy nad przedstawieniem oraz podczas organizacji wyjazdów teatru. Stąd ogromna presja, jakiej doświadcza.

Producenci to też osoby od załatwiania rzeczy niemożliwych od zaraz, jak uzyskanie wizy w ciągu 24 godzin zamiast kilku tygodni, znalezienie nietypowego rekwizytu 3 godziny przed spektaklem w zagranicznym mieście, znalezienie lekarza do hotelu na szóstą rano albo wysłanie zespołu na czas do kraju mimo strajku lotniczego. Wszystko to wymaga żelaznych nerwów i świetnej organizacji.

Partnerzy przy pracy dyrekcja, reżyser, scenograf, kierownik techniczny, kierownik budowy dekoracji, koordynator pracy artystycznej, inspicjent, asystenci, zespół aktorski, księgowość, inne teatry i festiwale krajowe i zagraniczne, partnerzy i wykonawcy zewnętrzni
Nieoczywistości Osoby, które decydują się na ten zawód powinny mieć świadomość, jak ogromnego zaangażowania czasu i energii będzie ta praca od nich wymagała, aby przynieść satysfakcję. Zdarza się jednak, że niekiedy może już zabraknąć sił na jej odczuwanie lub że gratyfikacja wcale się nie pojawi. Producent musi umieć samodzielnie ocenić swoją pracę i nie dopuścić do skupienia na sobie nerwów całego zespołu.
Co dobrze mieć zawsze przy sobie telefon z kontaktami, komputer, drobne fundusze na niespodziewane wydatki, harmonogram pracy